902 25 06 06

Enginyeria Acústica

Conscient de la importància de prestar un servei integral, els nostres tècnics especialistes en acústica estan acreditats per realitzar:
> Assajos acústics > Peritatges acústiques > Projectes acústics

Assajos acústics in situ: mesura del soroll

Oferim els serveis de tècnics que porten a terme tot tipus de mesures de soroll i assajos acústics in situ en l’àmbit de l’edificació, medi ambient i indústria, disposant de l’experiència i mitjans adequats per fer-ho i utilitzant mètodes i procediments que compleixen amb la norma UNE EN ISO 17025:2005 (CGA-ENAC-LEC).


El nostre servei de mesures de soroll i assajos acústics es realitza en col·laboració amb entitats que disposen de l’acreditació ENAC, per la qual cosa tenen reconeixement legal nacional i internacional, tant en les administracions públiques com en el sector privat.


PRODUCTE / MATERIAL A ASSAJAR ASSAIG NORMA / PROCEDIMENT D'ASSAIG
> Soroll ambiental Mostreig espacial i temporal Annex IV del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre
Mesura dels nivells de soroll ambiental d'activitats i infraestructures Annex IV del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, UNE-EN ISO 1996-2:2009

> Edificis i elements constructius Mostreig de vibracions Annex IV del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre
Mesura de vibracions Annex IV del Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, UNE-ISO 2631-2:2011
Mostreig d'edificis i elements constructius Reial decret 1371/2007, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic “DB HR Protecció contra el soroll”
Mesura d'aïllament acústic al soroll aeri entre locals UNE-EN ISO 140-4:1999
Mesura d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes (mètode global de l'altaveu) UNE-EN ISO 140-5:1999
Mesura d'aïllament acústic de terres al soroll d'impacte UNE-EN ISO 140-7:1999

> Locals i Recintes Mesura del temps de reverberació UNE-EN ISO 3382-2:2008

> Màquines Determinació del nivell de potència sonora: grau d'enginyeria UNE-EN ISO 3744:2010